HLF Bergen - Hjem

Som første operaselskap i Norge tar Bergen Nasjonale Opera i bruk ny teknologi for å gi syns- og hørselshemmede en bedre operaopplevelse. Klikk på bildet over for mer informasjon. 

Øving på tegn på Døvesenteret.

Gå til TSS - Tegn som støtte for mer informasjon.