HLF Bergen - Hjem

Se Yrkesaktivt Forum for mer informasjon.

KURS OM HØRSELSHEMMING FOR PÅRØRENDE OG NÆRPERSONER

LØRDAG 2. JUNI PÅ GRAND HOTEL TERMINUS

Påmelding til: annemari.hannisdal@gmail.com innen 15. mai.

 

For mer informasjon:

https://www.facebook.com/HlfHordaland/posts/1650758884961265

eller

https://www.hlf.no/hlf-lokalt2/hlf-hordaland/hva-skjer/kurs-om-horselshemming--for-parorende-og-narpersoner/

Har du lyst å bowle med oss?

Gå til "Hva skjer ellers?" for informasjon.

Velkommen til Øving på Tegn.

Tirsdager 18:00-20:00

På Døvesenteret

i Kalfarveien 79.

 

Gå til TSS - Tegn som støtte for mer informasjon.