Aktivitetskalender

Se egen side Yrkesaktivt Forum for informasjon om

Forum for Hørselshemmede i Yrkesaktiv alder.

 

Se egen side Formiddagstreff for informasjon om

Formiddagstreff hver første torsdag i måneden.