Yrkesaktivt Forum

Om Forum for hørselshemmede i yrkesaktiv alder:

 

HLF Bergen ønsker å skape en møteplass for hørselshemmede i yrkesaktiv alder. Målgruppen er hørselshemmede som er i jobb, som er arbeidssøkende eller midlertidig ute av jobb. Som følge av hørselstap, møter mange betydelige utfordringer i jobbsammenheng.

 

Forum for yrkesaktive er tenkt å være et treffpunkt for erfaringsutveksling og sosialt samvær, kombinert med at det tas opp faglige tema knyttet til hørselshemming og arbeidsliv. Det er en målsetting at vi sammen skal skape et forum som er inkluderende og som oppleves relevant for den enkelte. Forumet er åpent også for ikke-medlemmer og dersom noen fra nabokommunene til Bergen ønsker å komme, så er de hjertelig velkommen!

 

Arbeidsgruppen/ Forum for yrkesaktive:

Jan Erik Hagesæter, Zoltan Szinyei, Halvdan Ramberg Moe, Lill Kristin Allum

 

Kontaktadresse: jan.e.hage@outlook.com, halvdan.ramberg.moe@gmail.com

Neste treff blir onsdag 17. januar kl. 18:00 – 20:30

på FI –Senteret, Vestre Strømkaien 7 – 3.etg. (vis a vis Bystasjonen)

 

Tema: Digitale tekniske hjelpemidler for hørselshemmede, spesielt i yrkessammenheng.

 

Vi er så heldige å ha fått med oss Kjetil Teigen fra Phonak / Comfort Audio som vil redegjøre for muligheter. Ut fra erfaringer fra de tidligere treff er vi sikre på gode diskusjoner, både under og etter innledning.

 

Ta gjerne en titt på disse websidene på forhånd og kom gjerne

forberedt på å spørre gode spørsmål om produktene deres.

phonak.com og comfortaudio.com

 

 

Enkel servering. Møtet er åpent for alle.

 

Velkommen!

 

Kontaktadresser: jan.e.hage@outlook.com, halvdan.ramberg.moe@gmail.com