HLF Bergen - Hjem

VELKOMMEN TIL HLF BERGENS HJEMMESIDE

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) er en interesseorganisasjon som arbeider for å gjøre hverdagen enklere for hørselshemmede. Dette skjer gjennom frivillig arbeid, politisk påvirkning og egne hørselsfaglige tilbud.

HLF Bergen er et lokallag i HLF. Vi har nærmere 2400 medlemmer. Vi arrangerer møter for medlemmene og sosiale arrangementer. Faste tiltak er formiddagstreff, bowling og yrkesaktivt forum. Vi organiserer også turer, kulturtilbud og hyggetreff. HLF Bergen har mange likepersoner og andre frivillige som gjør en viktig oppgave med å arrangere aktiviteter for medlemmene.

Følg oss på facebook for informasjon om kommende aktiviteter og arrangement.

Formiddagstreff

Velkommen til formiddagstreff!

torsdag 4. april

Åpent for alle.

Mer om formiddagstreffene.

Bowling

HLF Bergen inviterer til bowling - neste gang er onsdag 24. april.


Bowling i mars utgår pga påske.

Gå til BOWLING for mer informasjon

HLF Bergen årsmøte ferdig

Årsmøtet ble gjennomført 13 februar kl 18:00


Årsmeldingen får noen oppdateringer, og oppdatert årsmelding legges ut på hjemmesiden vår når den er klar.


Årsmøtepapirer