HLF Bergen - Hjem

VELKOMMEN TIL HLF BERGENS HJEMMESIDE

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) er en interesseorganisasjon som arbeider for å gjøre hverdagen enklere for hørselshemmede. Dette skjer gjennom frivillig arbeid, politisk påvirkning og egne hørselsfaglige tilbud.

HLF Bergen er et lokallag i HLF. Vi har nærmere 2400 medlemmer. Vi arrangerer møter for medlemmene og sosiale arrangementer. Faste tiltak er formiddagstreff, bowling og yrkesaktivt forum. Vi organiserer også turer, kulturtilbud og hyggetreff. HLF Bergen har mange likepersoner og andre frivillige som gjør en viktig oppgave med å arrangere aktiviteter for medlemmene.

Følg oss på facebook for informasjon om kommende aktiviteter og arrangement.

Muntre glimt fra Bergen!

Torsdag

7. oktober

kl. 12-14

FI-senteret


Velkommen til nytt formiddagstreff!

Torsdag 7. oktober får vi besøk av lokalhistoriker Jo Gjerstad som formidler "Muntre glimt fra Bergen på 60-tallet".

Åpent for alle. Mer om formiddagstreffene.

Årsmøtet 2021

HLF Bergen gjennomførte digitalt årsmøte 8.-16. februar. Vi brukte opplegget fra HLF sentralt, og det fungerte fint. 27 medlemmer deltok på årsmøtet. Årsberetning, regnskap, budsjett og aktivitetsplan ble vedtatt, og styremedlemmer på valg ble gjenvalgt.

Protokoll fra årsmøtet

Sakspapirene til årsmøtet

Takk til alle som deltok!

Som første operaselskap i Norge tar Bergen Nasjonale Opera i bruk ny teknologi for å gi syns- og hørselshemmede en bedre operaopplevelse. Klikk på bildet over for mer informasjon. 

HØT-kampanjen 2021 er i gang

Hvert Øre Teller – HØT – er en årlig landsomfattende kampanje som Hørselshemmedes Landsforbund arrangerer for å skape blest om hørselssaken. Lokallag over hele landet arrangerer stand, deler ut informasjonsmateriell og kan svare på spørsmål. Mange steder tilbys gratis hørselstest, og dette er et svært populært tilbud.

I Bergen arrangeres HØT lørdag 25. september.

Også i år blir det anledning til å ta gratis hørselstest. Du finner oss på Torgallmenningen og inne på Galleriet i 5. etasje (utenfor MON) fra kl. 12 til kl. 16.

Velkommen!


Ta i bruk høreapparatet!

Hvert år har HØT-kampanjen et eget tema som vi retter særlig oppmerk-somhet mot. I år er fokus for HØT-kampanjen det å ta i bruk høreapparat. Fremdeles opplever noen at høreapparat – nei, det er ikke noe for meg.

Men har du nedsatt hørsel er høreapparat et fantastisk hjelpemiddel til bedre livskvalitet!

HLF inviterte høreapparatbrukere til å dele sin historie med andre. Du kan lese historiene på kampanjesiden for HØT


Det er også laget en kampanjefilm som du kan se på kampanjesiden