HLF Bergen - Hjem

VELKOMMEN TIL HLF BERGENS HJEMMESIDE

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) er en interesseorganisasjon som arbeider for å gjøre hverdagen enklere for hørselshemmede. Dette skjer gjennom frivillig arbeid, politisk påvirkning og egne hørselsfaglige tilbud.

HLF Bergen er et lokallag i HLF. Vi har nærmere 2400 medlemmer. Vi arrangerer møter for medlemmene og sosiale arrangementer. Faste tiltak er formiddagstreff, bowling og yrkesaktivt forum. Vi organiserer også turer, kulturtilbud og hyggetreff. HLF Bergen har mange likepersoner og andre frivillige som gjør en viktig oppgave med å arrangere aktiviteter for medlemmene.

Følg oss på facebook for informasjon om kommende aktiviteter og arrangement.

Bowling

HLF Bergen inviterer til bowling - neste gang er onsdag 23. februar.

Gå til BOWLING for mer informasjon

"Isdalskvinnen"

Torsdag

2. desember

kl. 12-14

FI-senteret


Velkommen til nytt formiddagstreff!

Torsdag 2. desember kommer Tore Osland og snakker om Mysteriet om "Isdalskvinnen"

Åpent for alle.

Mer om formiddagstreffene.

Som første operaselskap i Norge tar Bergen Nasjonale Opera i bruk ny teknologi for å gi syns- og hørselshemmede en bedre operaopplevelse. Klikk på bildet over for mer informasjon. 

HØT-kampanjen 2021 er i gang

Hvert Øre Teller – HØT – er en årlig landsomfattende kampanje som Hørselshemmedes Landsforbund arrangerer for å skape blest om hørselssaken. Lokallag over hele landet arrangerer stand, deler ut informasjonsmateriell og kan svare på spørsmål. Mange steder tilbys gratis hørselstest, og dette er et svært populært tilbud.

I Bergen arrangerte vi HØT lørdag 25. september med stand på Torgallmenningen og inne på Galleriet, der en også kunne ta gratis hørselstest. 

HLF Bergen var godt synlig

Galleriet under årets HØT