HLF Bergen - Hjem

Som første operaselskap i Norge tar Bergen Nasjonale Opera i bruk ny teknologi for å gi syns- og hørselshemmede en bedre operaopplevelse. Klikk på bildet over for mer informasjon. 

Brukerrepresentanter ønskes til forskningsprosjekt om 

"Nedsatt hørsel, balanse og mobilitet hos eldre" 

Høgskulen på Vestlandet søker etter kandidater til å delta i et doktorgradsprosjekt som undersøker balanse og gange hos eldre.

Hensikten med prosjektet er å undersøke hvilken betydning nedsatt  hørsel har for balanse og gangfunksjon, og om tilrettelagt trening kan føre til at balansefunksjonen bedrer seg. Du som er 70 år + kan delta.

Du vil bli spurt om å delta i en av to gruppebehandlinger som går over åtte uker, en gang pr. uke, en kombinasjon av samtaler og øvelser. Treningen foregår i grupper på åtte personer.

Mange hørselshemmede i godt voksen alder sliter med svimmelhet, ustø gange og dårlig balanse. Dette er et problem som ikke har blitt fokusert nok på, derfor er det veldig interessant at Høgskulen på Vestlandet nå forsker på dette temaet.


Dersom du ønsker å delta kan du ta kontakt med:

Sylwia (Kolasa) på e-post sylko@hvl.no - eller mobil: 48 62 45 00