HLF Bergen - Hjem

Som første operaselskap i Norge tar Bergen Nasjonale Opera i bruk ny teknologi for å gi syns- og hørselshemmede en bedre operaopplevelse. Klikk på bildet over for mer informasjon. 

Bowling-treffene er utsatt på ubestemt tid pga. Coronavirus.

Formiddagstreffene er utsatt på ubestemt tid pga. Coronavirus.