HLF Bergen - Hjem

VELKOMMEN TIL HLF BERGENS HJEMMESIDE

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) er en interesseorganisasjon som arbeider for å gjøre hverdagen enklere for hørselshemmede. Dette skjer gjennom frivillig arbeid, politisk påvirkning og egne hørselsfaglige tilbud.

HLF Bergen er et lokallag i HLF. Vi har nærmere 2400 medlemmer. Vi arrangerer møter for medlemmene og sosiale arrangementer. Faste tiltak er formiddagstreff, bowling og yrkesaktivt forum. Vi organiserer også turer, kulturtilbud og hyggetreff. HLF Bergen har mange likepersoner og andre frivillige som gjør en viktig oppgave med å arrangere aktiviteter for medlemmene.

Følg oss på facebook for informasjon om kommende aktiviteter og arrangement.

Torsdag

6. oktober

kl. 12-14

FI-senteret


Hvordan bli skrivetolk bruker

Velkommen til formiddagstreff!

6. oktober forteller Tolketjenesten Vestland om hvordan man kan bli skrivetolk bruker, og hvordan bestille skrivetolk / billedtolk.

Åpent for alle.

Mer om formiddagstreffene.

Bowling

HLF Bergen inviterer til bowling - neste gang er onsdag 26. oktober.

Gå til BOWLING for mer informasjon

Som første operaselskap i Norge tar Bergen Nasjonale Opera i bruk ny teknologi for å gi syns- og hørselshemmede en bedre opera-opplevelse.

Klikk på bildet for mer informasjon 

Foredrag: Hørte du hva jeg sa?

HLF Vestland, i samarbeid med HLF Bergen inviterer til foredrag.

Hvor: Hovedbiblioteket i Bergen, Auditoriet

Når: Torsdag 20 oktober, kl 17:30-20:00

Arrangemenet er gratis og åpent for alle

Foredraget blir skrivetolket

Hørte du hva jeg sa?

er tittelen på det personlige og ærlige foredraget som  

seksjonsleder Hege Saltnes på Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH), og ektemannen, Knut Rune, har laget. Hun er psykiater og jobber med mennesker med sansetap. Han jobber med prosjekter i inn- og utland for hørselshemmede, for Signo. Hun er hørende. Han er døv/CI-bruker.

«Vi fordyper oss i utfordringer og muligheter i livet som hørselshemmet, i arbeidslivet og hjemme, med familie, venner og kolleger. Det kan være både morsomt og krevende for den som hører dårlig, og for menneskene rundt. Det oppstår pussige situasjoner og det beriker livene til de involverte. Våre erfaringer byr på en rik historie om opp- og nedturer, gleder og frustrasjoner. Foredraget gir noen gode råd og belyser noen viktige utfordringer.»