HLF Bergen - Hjem

VELKOMMEN TIL HLF BERGENS HJEMMESIDE

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) er en interesseorganisasjon som arbeider for å gjøre hverdagen enklere for hørselshemmede. Dette skjer gjennom frivillig arbeid, politisk påvirkning og egne hørselsfaglige tilbud.

HLF Bergen er et lokallag i HLF. Vi har nærmere 2400 medlemmer. Vi arrangerer møter for medlemmene og sosiale arrangementer. Faste tiltak er formiddagstreff, bowling og yrkesaktivt forum. Vi organiserer også turer, kulturtilbud og hyggetreff. HLF Bergen har mange likepersoner og andre frivillige som gjør en viktig oppgave med å arrangere aktiviteter for medlemmene.

Følg oss på facebook for informasjon om kommende aktiviteter og arrangement.

Velkommen til formiddagstreff!

2. mars

Åpent for alle.

Mer om formiddagstreffene.

Bowling

HLF Bergen inviterer til bowling - neste gang er onsdag 29. mars.

Gå til BOWLING for mer informasjon

Som første operaselskap i Norge tar Bergen Nasjonale Opera i bruk ny teknologi for å gi syns- og hørselshemmede en bedre opera-opplevelse.

Klikk på bildet for mer informasjon 

Årsmøte HLF Bergen

Styret i HLF Bergen kaller inn til årsmøte 2023

Når: 14. februar kl 18:00

Sted: FI senteret, Åsegården (Vestre Strømkaien 7-9, rett ved Bystasjonen).


Åpent for medlemmer.


Det blir vanlige årsmøtesaker, årsmelding, regnskap og valg.