HLF Bergen - Hjem

VELKOMMEN TIL HLF BERGENS HJEMMESIDE

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) er en interesseorganisasjon som arbeider for å gjøre hverdagen enklere for hørselshemmede. Dette skjer gjennom frivillig arbeid, politisk påvirkning og egne hørselsfaglige tilbud.

HLF Bergen er et lokallag i HLF. Vi har nærmere 2400 medlemmer. Vi arrangerer møter for medlemmene og sosiale arrangementer. Faste tiltak er formiddagstreff, bowling og yrkesaktivt forum. Vi organiserer også turer, kulturtilbud og hyggetreff. HLF Bergen har mange likepersoner og andre frivillige som gjør en viktig oppgave med å arrangere aktiviteter for medlemmene.

Følg oss på facebook for informasjon om kommende aktiviteter og arrangement.

Muntre glimt fra Bergen!

Torsdag

7. oktober

kl. 12-14

FI-senteret


Velkommen til nytt formiddagstreff!

Torsdag 7. oktober får vi besøk av lokalhistoriker Jo Gjerstad som formidler "Muntre glimt fra Bergen på 60-tallet".

Åpent for alle. Mer om formiddagstreffene.

Årsmøtet 2021

HLF Bergen gjennomførte digitalt årsmøte 8.-16. februar. Vi brukte opplegget fra HLF sentralt, og det fungerte fint. 27 medlemmer deltok på årsmøtet. Årsberetning, regnskap, budsjett og aktivitetsplan ble vedtatt, og styremedlemmer på valg ble gjenvalgt.

Protokoll fra årsmøtet

Sakspapirene til årsmøtet

Takk til alle som deltok!

Sommerhilsen fra styret

Styret ønsker å takke alle ildsjelene i HLF Bergen som arrangerer treff og samlinger for medlemmene – ikke minst formiddagstreffgruppen, bowlinggruppen og yrkesaktivt forum. Takk for at dere står på og takk for at dere ikke mister motet!

Med vennlig hilsen

for styret i HLF Bergen

Ellinor Hjørnevik - leder

Nå håper vi at det blir en mer normal situasjon til høsten og at vi kan ta opp igjen aktivitetene våre.

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer!


Det siste året har vi savnet møteplassene våre – formiddagstreff, bowling, temakvelder, turer, juleavslutning, kurs og andre samlinger. Alt måtte vi avlyse.

Styret har klart å holde god kontakt. Vi har hatt digitale styremøter og vi gjennomførte heldigitalt årsmøte. Vi har planer og er klar til å starte opp igjen straks det blir mulig.


Som første operaselskap i Norge tar Bergen Nasjonale Opera i bruk ny teknologi for å gi syns- og hørselshemmede en bedre operaopplevelse. Klikk på bildet over for mer informasjon. 

Bruker du høreapparat?

Har du lyst å dele dine erfaringer?

Da kan det være du som fronter årets HØT-kampanje.

HLF søker 10 personer som vil dele sine erfaringer med andre.

Hørselstap har mange ansikter, og det er på tide å vise dem frem. I august skal HLF derfor i gang med film- og fotoopptak til Hvert Øre Teller- kampanjen. Du trenger ikke å ha en unik eller dramatisk historie – det viktigste er at du ønsker å dele dine erfaringer. Hvordan ble du klar over hørselstapet ditt? Opplevde du det som vanskelig eller var det uproblematisk å ta i bruk høreapparatet? Nettopp din historie kan gjøre en forskjell for andre. 

Les mer om hvordan du kan delta - frist for innsending er 11. juni