HLF Bergen - Hjem

VELKOMMEN TIL HLF BERGENS HJEMMESIDE

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) er en interesseorganisasjon som arbeider for å gjøre hverdagen enklere for hørselshemmede. Dette skjer gjennom frivillig arbeid, politisk påvirkning og egne hørselsfaglige tilbud.

HLF Bergen er et lokallag i HLF. Vi har nærmere 2400 medlemmer. Vi arrangerer møter for medlemmene og sosiale arrangementer. Faste tiltak er formiddagstreff, bowling og yrkesaktivt forum. Vi organiserer også turer, kulturtilbud og hyggetreff. HLF Bergen har mange likepersoner og andre frivillige som gjør en viktig oppgave med å arrangere aktiviteter for medlemmene.

Følg oss på facebook for informasjon om kommende aktiviteter og arrangement.

Formiddagstreff

Velkommen til formiddagstreff!

torsdag 5. september

Åpent for alle.

Mer om formiddagstreffene.

Bowling


HLF Bergen inviterer til bowling - neste gang er onsdag 28. august.

Gå til BOWLING for mer informasjon

Strikkeklubb


HLF Bergen inviterer til strikkeklubb på ettermiddag en bowling - neste gang er onsdag 4. september kl 17:00.

God sommer


HLF Bergen ønsker våre medlemmer en strålende sommer, og håper å se mange av dere på våre ulike aktiviteter til høsten!


Kulturinstitusjoner UU


Inger Loneland og Turid Hagelsteen har testet ut en del kulturinstitusjoners universelle utforming for hørselshemmede.


Mer informasjon her.

Kinnaspelet


Som siste aktivitet før sommeren inviterte HLF Bergen til Kinnaspelet.


Det ble en flott tur, og vi fikk mange positive tilbakemeldinger.


Tilrettelegging med skrivetolk fungerte ikke godt nok pga ustabilt internett, dette jobber vi videre med.