HLF Bergen - Hjem

VELKOMMEN TIL HLF BERGENS HJEMMESIDE

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) er en interesseorganisasjon som arbeider for å gjøre hverdagen enklere for hørselshemmede. Dette skjer gjennom frivillig arbeid, politisk påvirkning og egne hørselsfaglige tilbud.

HLF Bergen er et lokallag i HLF. Vi har nærmere 2400 medlemmer. Vi arrangerer møter for medlemmene og sosiale arrangementer. Faste tiltak er formiddagstreff, bowling og yrkesaktivt forum. Vi organiserer også turer, kulturtilbud og hyggetreff. HLF Bergen har mange likepersoner og andre frivillige som gjør en viktig oppgave med å arrangere aktiviteter for medlemmene.

Følg oss på facebook for informasjon om kommende aktiviteter og arrangement.

Når høreapparatene

ikke strekker til

Torsdag

2. juni

kl. 12-14

FI-senteret


Velkommen til formiddagstreff!

2. juni informerer Adrian Bjanger fra Cochlea Norge om hørselsimplantat (CI og Bak øret HA): Hva er det - hvordan fungerer det - hvor skal du henvende deg.

Åpent for alle.

Mer om formiddagstreffene.

Bowling

HLF Bergen inviterer til bowling - neste gang er onsdag 25. mai.

Gå til BOWLING for mer informasjon

Som første operaselskap i Norge tar Bergen Nasjonale Opera i bruk ny teknologi for å gi syns- og hørselshemmede en bedre opera-opplevelse.

Klikk på bildet for mer informasjon 

Tur til Herdla mandag 23. mai

HLF Bergen inviterer til busstur til Herdla. Turen starter i sentrum ved Hotel Terminus, der vi blir hentet av buss. Vel fremme på  Herdla blir  det tur inn  på museum med

foredrag, omvisning på torpedobatteri og lunsj (lapskaus) med kaffi/ kake.

Etter lunsj blir det anledning til å rusle rundt før bussen tar oss tilbake til Bergen med avgang kl. 1400.

Oppmøte: Grand Hotel Terminus kl. 0930 (23. mai)

Retur: Grand Hotel Terminus kl. 1500 (23. mai)

Pris: kr. 300,- for medlemmer av HLF, kr. 500,- for andre

Påmeldingsfrist: 18. mai (begrenset antall plasser, førstemann til møllen)

Påmelding sendes unnmykle@gmail.com eller 93459377

Bli med på balansetrening

HLF Bergen starter opp et nytt tilbud til medlemmer og andre interesserte – balansetrening i gruppe med instruktør. Vår første balansegruppe starter mandag 7. mars og møtes ukentlig i fem uker. 

Balanse er viktig for å ha en god hverdag og føle seg trygg både ute og inne. Mange opplever at balansen svekkes med årene, og hørselshemmede kan få dårligere balanse eller svimmelhet som følge av stress, overbelastning av synet, eller skade på balanseorganet. God balanse er en ferdighet som må læres – og vedlikeholdes.

HLF har satt i gang et nasjonalt prosjekt som skal lære opp frivillige balanseinstruktører over hele landet. Disse instruktørene skal så tilby balansetrening i gruppe i sine lokallag. Det er viktig å understreke at de frivillige instruktørene ikke er profesjonelle, men de har fått opplæring.

Les mer om Balansetrening med frivillig instruktør

Invitasjon til balansetrening i mars