HLF Bergen - Hjem

Som første operaselskap i Norge tar Bergen Nasjonale Opera i bruk ny teknologi for å gi syns- og hørselshemmede en bedre operaopplevelse. Klikk på bildet over for mer informasjon. 

Bowling treff onsdag 25. mars avlyses pga Coronavirus.

Det er ennå ikke tatt stilling til treff deretter 29. april.