HLF Bergen - Hjem

VELKOMMEN TIL HLF BERGENS HJEMMESIDE

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) er en interesseorganisasjon som arbeider for å gjøre hverdagen enklere for hørselshemmede. Dette skjer gjennom frivillig arbeid, politisk påvirkning og egne hørselsfaglige tilbud.

HLF Bergen er et lokallag i HLF. Vi har nærmere 2400 medlemmer. Vi arrangerer møter for medlemmene og sosiale arrangementer. Faste tiltak er formiddagstreff, bowling og yrkesaktivt forum. Vi organiserer også turer, kulturtilbud og hyggetreff. HLF Bergen har mange likepersoner og andre frivillige som gjør en viktig oppgave med å arrangere aktiviteter for medlemmene.

Følg oss på facebook for informasjon om kommende aktiviteter og arrangement.

Årsmøtet 2021

HLF Bergen gjennomførte digitalt årsmøte 8.-16. februar. Vi brukte opplegget fra HLF sentralt, og det fungerte fint. 27 medlemmer deltok på årsmøtet. Årsberetning, regnskap, budsjett og aktivitetsplan ble vedtatt, og styremedlemmer på valg ble gjenvalgt.

Protokoll fra årsmøtet

Sakspapirene til årsmøtet

Takk til alle som deltok!

Som første operaselskap i Norge tar Bergen Nasjonale Opera i bruk ny teknologi for å gi syns- og hørselshemmede en bedre operaopplevelse. Klikk på bildet over for mer informasjon. 

Bruker du høreapparat?

Har du lyst å dele dine erfaringer?

Da kan det være du som fronter årets HØT-kampanje.

HLF søker 10 personer som vil dele sine erfaringer med andre.

Hørselstap har mange ansikter, og det er på tide å vise dem frem. I august skal HLF derfor i gang med film- og fotoopptak til Hvert Øre Teller- kampanjen. Du trenger ikke å ha en unik eller dramatisk historie – det viktigste er at du ønsker å dele dine erfaringer. Hvordan ble du klar over hørselstapet ditt? Opplevde du det som vanskelig eller var det uproblematisk å ta i bruk høreapparatet? Nettopp din historie kan gjøre en forskjell for andre. 

Les mer om hvordan du kan delta - frist for innsending er 11. juni

Brukerrepresentanter ønskes til forskningsprosjekt om 

"Nedsatt hørsel, balanse og mobilitet hos eldre" 

Høgskulen på Vestlandet søker etter kandidater til å delta i et doktorgradsprosjekt som undersøker balanse og gange hos eldre.

Hensikten med prosjektet er å undersøke hvilken betydning nedsatt  hørsel har for balanse og gangfunksjon, og om tilrettelagt trening kan føre til at balansefunksjonen bedrer seg. Du som er 70 år + kan delta.

Du vil bli spurt om å delta i en av to gruppebehandlinger som går over åtte uker, en gang pr. uke, en kombinasjon av samtaler og øvelser. Treningen foregår i grupper på åtte personer.

Mange hørselshemmede i godt voksen alder sliter med svimmelhet, ustø gange og dårlig balanse. Dette er et problem som ikke har blitt fokusert nok på, derfor er det veldig interessant at Høgskulen på Vestlandet nå forsker på dette temaet.


Dersom du ønsker å delta kan du ta kontakt med:

Sylwia (Kolasa) på e-post sylko@hvl.no - eller mobil: 48 62 45 00