HLF Bergen - Hjem

VELKOMMEN TIL HLF BERGENS HJEMMESIDE

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) er en interesseorganisasjon som arbeider for å gjøre hverdagen enklere for hørselshemmede. Dette skjer gjennom frivillig arbeid, politisk påvirkning og egne hørselsfaglige tilbud.

HLF Bergen er et lokallag i HLF. Vi har nærmere 2400 medlemmer. Vi arrangerer møter for medlemmene og sosiale arrangementer. Faste tiltak er formiddagstreff, bowling og yrkesaktivt forum. Vi organiserer også turer, kulturtilbud og hyggetreff. HLF Bergen har mange likepersoner og andre frivillige som gjør en viktig oppgave med å arrangere aktiviteter for medlemmene.

Følg oss på facebook for informasjon om kommende aktiviteter og arrangement.

Formiddagstreff

Velkommen til formiddagstreff!

torsdag 6. juni

Åpent for alle.

Mer om formiddagstreffene.

Bowling


HLF Bergen inviterer til bowling - neste gang er onsdag 29. mai.

Gå til BOWLING for mer informasjon

Teaterbesøk


HLF Bergen inviterer til teaterbesøk:

Det Vestnorske Teater: Onsdag 22 mai kl 19

"E16 - Dødsveien"


Påmelding stengt

Hvert øre teller


Årets "Hvert øre teller" aksjon i HLF Bergen arrangeres:


Åsane senter: Lørdag 1 juni kl 12-16

Kinnaspelet


HLF Bergen inviterer til Kinnaspelet, med båt fra Strandkaien i Bergen.


Strandkaien 22 juni kl 08:00 - 20:00


Turen går til Kinn, der vi får se teateroppsetning med tilrettelegging.


Det sendes ut mer informasjon, med påmeldingsdetaljer og pris senere.