Likepersoner

Likepersoner i HLF Bergen


HLFs likepersonstilbud er et supplement til det offentlige rehabiliteringstilbudet og er et gratis tilbud til hørselshemmede.


HLFs likepersoner skal, gjennom sine egne erfaringer og kunnskap, gi hjelp som:


* å være en god samtalepartner

* å motivere til å bruke aktuelle hjelpemidler

* bidra med informasjon

* gi råd og veiledning


HLFs likepersoner har gjennomført opplæringskurs og er godkjente til å utføre likepersonsarbeid innenfor den gruppen man har egen erfaring fra og er sertifisert for. En likeperson skal være bevisst sin rolle ovenfor det offentlige hjelpeapparatet og skal ikke gå inn i behandlerrollen. Det er brukeren som avgjør om han eller hun ønsker kontakt med en likeperson. Likepersonsarbeidet er frivillig og den enkelte likeperson kan sette begrensninger i forhold til hvor og når man ønsker å utføre likepersonstjenester.

Klikk her for å finne din nærmeste likeperson.