Styret

Styret i HLF Bergen 2021

Ellinor Hjørnevik

Ellinor Hjørnevik

leder


Elin-Kristin Bache

nestleder

Unn Myklebost

Unn Myklebost

sekretær

Kirsten Tunheim

kasserer

Geir Amundsen

styremedlem

Charlotte Barmen

Else Jerdal

styremedlem

Inger Loneland

varamedlem