Bowling

Lyst å bowle med andre?

Den siste onsdagen i hver måned arrangerer HLF Bergen bowling. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Ingen forhåndspåmelding.

HLF Bergen satte i gang bowlingtreff spesielt tilrettelagt for hørselshemmede i 2018. Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

Bowling var et populært tiltak, men så gorde koronapandemien at vi måtte stenge ned.

I denne perioden er Sandsli bowling, hvor vi pleide å være, lagt ned, men vi har funnet nye lokaler og inngått avtale med Lucky Bowl Bergen på Kokstad, Kokstaddalen 18.

Bowlingen er tilrettelagt for hørselshemmede, og det er skrivetolker til stede.

Her kan du også treffe likepersoner.

Det serveres kaffe og noe å bite i.I høst arrangeres bowlingtreffene på Lucky Bowl på Kokstad.

Bowlinggruppen ønsker gamle og nye bowlere hjertelig velkommen!


Bowlingtreffene planlegges og arrangeres av ildsjelene i «bowlinggruppen», som består av Reidar Breistein, Halvdan Ramberg Moe, Hilde-Jannecke Hellestveit og Inger Loneland. Ønsker du mer informasjon kan du kontakte en av disse på e-post

d.e.reidar@hotmail.com / halvdan.ramberg.moe@gmail.com / inger.loneland@gmail.com / hilde-jannecke@hotmail.com