Hva skjer?

Tentativt program vår 2024

Dato(er)

Aktivitet

Sted

4/1 - 1/2 - 7/3 - 4/4 -

2/5 - 6/6

Formiddagstreff

FI senteret

12-13/1

Strategimøte

FI senteret

31/1 - 28/2 - 24/4 - 29/5

Bowling

Splitt sportsbar

30/1 - 20/2 - 19/3 - 30/4

28/5 - 18/6

Styremøter

FI senteret

28 februar /

22 mai

Teater, "Potiti" /

E16 Dødsveien

Vestnorske teater

4 mars

Hørselskonferansen

Digital

6 mars

Strikkeklubb

Biblioteket

18 mars

Informasjonsmøte med nye medlemmer

FI senteret

Dato

Åpent møte 

Høreapparat og hjelpemidler

FI senteret

22 eller 23 juni

Kinnaspelet

Dato

Buldring

Klatreklubb

Juni

Hvert øre teller

Galleriet