Hva skjer?

Tentativt program høst 2024

Dato(er)

Aktivitet

Sted

5/9 - 3/10 - 7/11 - 5/12

Formiddagstreff

FI senteret

28/8 - 25/9 - 30/10 - 27/11

Bowling

Splitt sportsbar

4/9-2/10-6/11-4/12

Hobby/Strikkeklubb

FI senteret

27/8 - 24/9 - 29/10 - 26/11

Styremøter

FI senteret

Dato

Teater

17/9

Temamøte i samarbbeid med HLF Vestland om de langeventetider i hørselsomsorgen

Biblioteket

Dato

Åpent møte 

Høreapparat og hjelpemidler

FI senteret

Dato

Buldring

Klatreklubb

16/11

Julebord