Hva skjer?

Tentativt program vår 2024

Dato(er)

Aktivitet

Sted

4/1 - 1/2 - 7/3 - 4/4 -

2/5 - 6/6

Formiddagstreff

FI senteret

12-13/1

Strategimøte

FI senteret

31/1 - 28/2 - 24/4 - 29/5

Bowling

Splitt sportsbar

30/1 - 20/2 - 19/3 - 30/4

28/5 - 18/6

Styremøter

FI senteret

28 februar / Dato

Teater, "Potiti" /

Uavklart

Vestnorske teater /

Uavklart

4 mars

Hørselskonferansen

Digital

Dato

Åpent møte 

Høreapparat og hjelpemidler

FI senteret

22 eller 23 juni

Kinnaspelet

Dato

Strikkeklubb

Biblioteket

Dato

Buldring

Klatreklubb

Juni

Hvert øre teller

Galleriet