Hva skjer?

September-oktober

Den landsomfattende HØT-kampanjen er i år flyttet fra juni til høsten. Kampanjeperioden er 18. september - 17. oktober 2021.

Kick-off 21. september.

Bær høreapparatet ditt med stolthet!

I årets HØT-kampanje ønsker HLF å lage en stolthets- og identitetskampanje som kan synliggjøre mangfoldet av personer med hørselstap, fra unge til eldre, kvinner

og menn, kjente og ukjente.

HLF Bergen deltar som vanlig i HØT-kampanjen - mer informasjon om arrangement i Bergen kommer.

November

Hørselskon-feransen 2021

går av stabelen 24. november.


Mulig å delta digitalt!

Fremtidens hørselsomsorg

Vil du være med på årets viktigste konferanse om hørsel? Da bør du sette av datoen 24. november. Norske og nordiske eksperter på hørsel vil blant annet snakke om hvordan fremtidens hørselsomsorg vil se ut. Du kan også melde deg på for å delta digitalt (gratis). Program og mer informasjon

Oktober

Formiddagstreff med Jo Gjerstad

Torsdag 7. oktober kommer lokalhistoriker Jo Gjerstad og gir oss "Muntre glimt fra Bergen på 60-tallet".

Les mer om formiddagstreffene