Balansetrening

Balansetrening med frivillig instruktør

Den viktige balansen

Med nedsatt hørsel er det ekstra viktig å trene opp balansen. Mange bruker synet for å kompensere hørselstapet, og når vi overanstrenger synet kan det gi økt spenningsnivå i ansiktsmuskulaturen.  Samkjøringen mellom øynene og ørenes balanseorgan kan bli forstyrret, og mange merker dette i form av dårlig balanse og svimmelhet.

Les mer om balanse og trening 

Vi satser i Bergen

HLF Bergen arbeider nå med å planlegge og forberede et lokalt tilbud om balansetrening. Vi har en sertifisert instruktør, og håper det blir flere etterhvert. Styret i HLF Bergen er ansvarlig for tiltaket, mens de praktiske forberedelsene blir gjort av en egen prosjektgruppe.

Vi ser for oss ulike måter å organisere treningen. En modell er en balansegruppe som møtes f.eks. en gang i uken til felles trening med instruktør. Når en har fått øvelsene «under huden» kan en fortsette på egen hånd hjemme i stuen, eller gruppen kan fortsette å møtes uten instruktør. En annen modell er intensivkurs med noen timers varighet, eller eventuelt to halvdagssamlinger.

En tredje modell er turgruppe – å gå i naturen er i seg selv god balansetrening, og en kan legge inn noen enkle øvelser som en del av turen.

Avhengig av interesse og etterspørsel kan det bli aktuelt å ha flere balansegrupper, f.eks. for ulike aldersgrupper. Dersom kapasiteten tillater det, kan det også være aktuelt å tilby balansetrening på institusjoner, eldresentre o.l.

Vi håper å kunne starte opp med balansetrening med instruktør i løpet av februar 2022.

Prosjekt med ambisiøse mål

HLF har satt i gang et stort og ambisiøst balanseprosjekt. Det skal utdannes et korps av frivillige instruktører, som skal tilby balansetrening til hørselshemmede og andre som ønsker å delta i balansegrupper.

Det er også et mål å gi mer synlighet for HLF og hørselssaken ved å stimulere til ny aktivitet i lokallagene.

Alle velkommen!

Balansetreningstilbudet blir åpent for alle som er interessert og en trenger ikke være medlem i HLF. Det blir gratis å delta.

Vi i HLF Bergen har som mål at balansegruppene skal bli trivselsskapende møteplasser der vi har det moro sammen, kommer i godt humør - og trener balansen etter egne forutsetninger!

Vil du bidra?

  • Informer venner og familie
  • Meld deg til frivillig innsats i den praktiske gjennomføringen
  • Meld interesse til Else Jerdal eller Ellinor Hjørnevik