Formiddagstreff


På formiddagstreffene kommer inviterte gjester som presenterer et tema. Noen ganger er det et hørselsfaglig tema, f.eks. om det å bli hørselshemmet som ung voksen, eller om å miste hørselen senere i livet, om å leve med dårlig hørsel, hvordan det er å være sterkt tunghørt og om erfaringer med cochleaimplantat.

Andre ganger er det et historisk eller kulturelt tema som står på programmet. Vi har hatt spennende foredrag om Hagen ved Damsgård Hovedgård, om Bergenssølv, om Edvard Grieg og Landås Hovedgård, om Byfjellene og om Sydnes Sjøbad. Noen ganger får vi være med på tur til fjernere land og kulturer.

Spennvidden er altså stor og målet vårt er å ha noe av interesse for alle.

Alle presentasjonene blir skrivetolket. Treffene er åpne for alle.

Godt humør og god stemning på formiddagstreff med HLF Bergen.

Hvor: Treffene holdes i FFOs lokaler i Vestre Strømkaien 7, 3. etasje.

Når: Kl. 1200 til kl. 1400 den første torsdagen i måneden.

Møtene blir annonsert i Bergens Tidende lørdagen før treffet.

Likepersoner vil være tilstede, og en kan få kjøpt batterier til høreapparater.

Enkel servering.

Velkommen til formiddagstreff!

Den første torsdagen i hver måned arrangerer HLF Bergen formiddagstreff. Dette er et populært tiltak som har pågått i flere år. Vanligvis møter omtrent 20 personer på treffene.

Formiddagstreffene planlegges og arrangeres av ildsjelene i «formiddagstreffgruppen», som består av Bjørg Horvei, Liv Iversen, Unn Stenberg, Turid Hagelsteen, Reidar Breistein og Inger Loneland.

Ønsker du mer informasjon om dette tiltaket kan du kontakte Bjørg Horvei (bjorg.horvei@outlook.com) eller Inger Loneland (inger.loneland@gmail.com)


Har du tips til innslag på et formiddagstreff eller andre forslag eller ønsker?

Kontakt Bjørg eller Inger.