HLF Bergen - Hjem

VELKOMMEN TIL HLF BERGENS HJEMMESIDE

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) er en interesseorganisasjon som arbeider for å gjøre hverdagen enklere for hørselshemmede. Dette skjer gjennom frivillig arbeid, politisk påvirkning og egne hørselsfaglige tilbud.

HLF Bergen er et lokallag i HLF. Vi har nærmere 2400 medlemmer. Vi arrangerer møter for medlemmene og sosiale arrangementer. Faste tiltak er formiddagstreff, bowling og yrkesaktivt forum. Vi organiserer også turer, kulturtilbud og hyggetreff. HLF Bergen har mange likepersoner og andre frivillige som gjør en viktig oppgave med å arrangere aktiviteter for medlemmene.

Følg oss på facebook for informasjon om kommende aktiviteter og arrangement.

Musikkterapi for hørsels-hemmede barn

Torsdag

3. november

kl. 12-14

FI-senteret


Velkommen til formiddagstreff!

3. november forteller Åsta Rosendahl Knudsen og Astrid Øvrebø om musikkterapi for hørselshemmede barn.

Åpent for alle.

Mer om formiddagstreffene.

Bowling

HLF Bergen inviterer til bowling - neste gang er onsdag 30. november.

Gå til BOWLING for mer informasjon

Som første operaselskap i Norge tar Bergen Nasjonale Opera i bruk ny teknologi for å gi syns- og hørselshemmede en bedre opera-opplevelse.

Klikk på bildet for mer informasjon