Styret

Styret er førstelinje kontaktpunkt for henvendelser til HLF Bergen. Styret jobber frem, og arrangerer ulike aktiviteter for medlemmene. Styret har ansvar for HLF Bergen sin økonomi og jobber med å skaffe tilstrekkelige inntekter til at vi kan gjennomføre ønsket aktivitet innenfor våre økonomiske rammer. Styret deltar i ulike fora og jobber for å bedre tilgjengelighet for hørselshemmede. Vi har faste styremøter, vanligvis den siste tirsdagen i hver måned. 

Du finner referat fra styremøtene og årsmøtedokumenter på denne siden.

Unn Myklebost
Ellinor Hjørnevik

Dette er styret i HLF Bergen 2024

Eivind Blindheim

leder


Ludwig Mooseder

kasserer

Halvdan Ramberg Moe

Styremedlem

Ellinor Hjørnevik

nestleder

Geir Amundsen

styremedlem

Turid Hagelsteen

varamedlem

Unn Myklebost

sekretær

Mette Dalhaug

styremedlem